اپل داران

نام‌نویسی برای این سایت

خالی

کلمه عبور شما می بیاست حداقل 6 کاراکتر طول داشته باشد. برای آنکه کلمه عبور قوی تری داشته باشید , از حروف بزرگ , کوچک , اعداد و کاراکترهای که در ادامه می توانید بهره ببرید. !@#$%^&*()


جهت نوشتن مطلب در سایت اپل داران باید قوانین زیررعایت شود درغیر این صورت با عدم انتشار مطلب و در مرحله ی بعد حذف کاربر روبه رو خواهید شد

قوانین:
1- مطالب باید با ذکر منبع نوشته شود.
2- مطالب در جهت مو ضوع سایت (اخبار.اموزش از دستگاه های اپل) نوشته شود.


باتشکر

علی ضیایی/مدریت سایت
www.appledaran.com


تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.


→ بازگشت به اپل داران